چاپ کردن این صفحه

برای آنان که یارمان بودند

خبرنگار :   18 شهریور 1399 378 0
قوق خواندم تا ناآگاهانه قضاوت نکنم. معلم شدم تا دروغ نگويم. روزنامه نگار شدم تا ديگران را بنويسم اما عشق ورزيدم تا از پا نيفتم.اين خلاصه اي از زندگي من است و ديگراني که اين چنينند.


کار قضاوت ريشه کني علف هاي هرز و سرطاني است اگر قاضي در تشخيص علف ها از گياهان مفيد آگاهي و دقت داشته باشد.
معلمي همان کاشتن بذرهاي اصلاح شده است که چون به بار نشينند، رنج دوران را بزدايند و چون معلمان به پشت سر نگاه کنند، پشيماني ها را با اشک شوق بشويند.
و اما روزنامه نگاري چراغداري است اگر در محله کوران نباشد، چراغداري است در کوچه پس کوچه هاي تاريک و خاموش که در هر گوشه آن غول هايي خفته و ريه از نفس انباشته اند تا با فوتي خاموشت کنند و عبور از راه هاي ناهمواري که اگر جاي پايت را سفت نکني مي لغزي و پرت مي شوي چنانکه هم چراغت مي شکند و هم دلت و در دم شعله ور مي شوي و مي سوزي.
عطاي اولي را به لقايش بخشيدم، با دومي سالها زندگي کردم و همزمان روزنامه نگاري را چاشني معلمي کردم تا فراموش نکنم آموزش را و کاشتن بذرهاي اصلاح شده در مزرعه اي که در زواياي پيدا و پنهان آن علف هاي هرز بسياري روئيده اند. حالا از پس 31 سال آموزش و 25 سال روزنامه نگاري بي وقفه با همت و همکاري ياران بي ادعا ، کشته ها به بار نشسته و از هر تخم 7 هزار دانه برآمده که در جنگي همه وقت با علف هاي هرز، دل مشغولند.
و اما بعد: در اين کوتاه سخن از همه کساني که بي منت دستمان را در تهيه مطالب فشردند سپاسگزارم از بزرگان هنرمند، صاحب نظر، نويسنده، شاعر، خبرنگار، عکاس، تحليلگر، پژوهشگر، طنزنويس، کاريکاتوريست، چاپچي، ويراستار، تايپيست، صفحه آرا، ليتوگراف، حسابدار، موزع و مأمور وصول مطالبات.
آري از همه ياران به ويژه از استاد حمداله آصفي مدير و نويسنده که چند سالي با همت بلند و تدبير، نظم و قانونمندي روزنامه را مسئولانه پذيرا شدند.
از استاد نقاد و نويسنده نامي جناب عبدالعلي دست غيب که گرچه عده اي از نويسندگان را رنجاند اما باب نقد ادبي را در روزنامه باز کرد.
از نويسنده نامي جناب آقاي امين فقيري که شيوه داستان نويسي را به جوانان علاقمند آموزش داد.
از استاد بزرگوار ابوالقاسم فقيري که با مطالب مستمر در حوزه فرهنگ عامه برخي از نابهنجاري ها را به بوته ي نقد کشيد.
از دکتر محمدرضا خالصي که علاوه بر سردبيري چند ساله در شرايطي سخت يافته هاي پژوهشي ايشان در زمينه عرفان، فلسفه و شعر را ارزاني خوانندگان کرديم.
از استاد منصور اوجي معلم، استاد دانشگاه و شاعر گرانقدر که با چاپ اشعار ايشان در طول 25 سال سبک نيمايي را براي آزادي در به کارگيري کلمات با احساس رقم زديم.
از زنده ياد عباس کشتکاران که با چاپ مطالب تحقيقي ايشان يادآور نکته هاي ظريف و آموزنده حافظ شديم.
از غزلسراي با احساس استاد صدرا ذوالرياستين که ديري با تهيه مطالب نغز ادبي در انتشار صفحات سخنگاه، سخنوران و راهيان سخن و نيز ستون آئينه کردار ، ما را ياري کردند.
از زنده ياد شاعر گرانقدر و غزلسراي نامي استاد پرويز خائفي که پيوسته با ارسال غزل هاي روزآمدشان صفحات روزنامه را مزين مي کردند.
از دقت و همت بلند امين عطايي در صفحه آرايي روزنامه در سالهاي آغازين و يادداشت هاي بزنگاه و انتخاب استادانه تيترها و همکاري هاي ديگر سپاس ويژه دارم و تلاش هاي آقاي شجاع رضا انوري ، احمد علي عسلي ، دهقاني و خورشيدي را نيز در اين حوزه ارج مي نهم.
از محمدجواد روح روزنامه نگار نامي که با احساسي نوظهور و خلاقيت هاي بي بديل نوگرايي را در روزنامه عصرمردم محک زد و چند سالي ما را همکاري صديق بود.
و از پيام شعبانيان که يک تنه کارهاي متنوعي انجام ميداد متشکرم.
از استاد سيروس رومي که سردبيري شماره هاي آغازين را عهده دار شد و ما را در شناخت بيشتر اصحاب فرهنگ و هنر ياري کرد و کماکان با دل نوشته هايش با روزنامه همکاري دارد.
از استاد حسن مشکين فام که با هنر عکاسي و مهر هميشگي ، نخست با مجله ادبي- هنري عصر پنجشنبه همکاري داشت و سپس در روزنامه عصرمردم ما را تنها نگذاشت.
از اساتيد بزرگواري چون دکتر مهدي زمانيان، دکتر جعفر مؤيد شيرازي، دکتر جمشيد صداقت کيش ، منوچهر کديور، دکتر منوچهر کياني، دکتر محمدرضا خراباتي، دکتر عزيز شباني، ايرج زبردست، دکتر ايرج صف شکن، محسن دانش، حسن صفري، رحيم هودي، علي رضا ظريف، علي ترکي و زنده ياد جمال زياني و نيز از محمدرضا حجازي، خانم فرناز جعفرزادگان، خانم افسانه اميري، سندي مؤمني و آقاي محمد زاهدي، خانم ميترا تارخ، خانم افسر معرفت، خانم هلن اوليائي نيا ، افسانه اميري ، آقاي محمد خالق زاده سپاسگزارم که در طول ساليان با آثار و نوشته هايشان ما را ياري کردند.
و نيز سپاس ويژه دارم از استاد محمدرضا آل ابراهيم، داستان نويس و پژوهشگر حوزه ي فرهنگ مردم در شهرستان استهبان که در طول 25 سال با ارسال آثار خود روزنامه عصرمردم را زينت بخش اوراق بودند. همچنين از زنده ياد مجتبي روسفيد شاعر اهل دل که در سالهاي آغازين فعاليت روزنامه مرا همراهي کردند و همچنين فرزند مرحومشان زنده ياد حميد روسفيد که در بخش ليتوگرافي تا پاسي از شب به فعاليت مشغول بودند تشکر مي کنم .
از استاد پژوهشگر محمدعلي پيش آهنگ که با معرفي فرهنگ، تاريخ و مسائل اجتماعي شهرستان ني ريز در روزنامه عصرمردم ما را ياري داده اند.
از دکتر غلامرضا شعبانپور که 15 سال سردبيري هفته نامه وزين عصر ني ريز را عهده دار بودند و از خانم فاطمه پنجعلي سردبير فعال هفته نامه عصر استهبان و از بهنام شادماني سردبير محترم هفته نامه عصر فسا و آقاي  حسين فقيهي سردبير محترم هفته نامه عصر گراش نيز سپاسگزارم.
از استاد عبدالرحمن مجاهدنقي نويسنده و پژوهشگرمعاصر که دستاوردهاي پژوهشي خود را پيوسته براي چاپ به روزنامه ارسال کرده اند و در تدوين مصاحبه اينجانب در کتاب تاريخ شفاهي مطبوعات نهايت دقت و همکاري را نموده اند سپاسگذارم.
از نويسنده جهاني ، بزرگ مرد ادب و متانت ، شهريار مندني پور که 9 سال در سمت سردبيري مجله ادبي- هنري عصر پنجشنبه کوشش و مساعي بسيار نمودند نيز تشکر مي کنم.
از همت بلند و مشاوره هاي استاد داريوش نويدگويي که پيوسته ما را در صنعت چاپ مشوق بوده اند و با انتشار تاريخ شفاهي مطبوعات برگي زرين بر دفتر انتشاراتي نويد افزودند.
از مترجمان آقايان ، فريبرز دهقان، همدانيان، مهسا کمالپور ، فريد ياسمين، استاد رسول خيرانديش و خانم ونوس قره باغي که در مقاطع مختلف آثار ترجمه شده شان را براي چاپ در روزنامه عصرمردم ارسال کردند سپاسگزارم.
و نيز سپاس ويژه دارم از همکاري ها و دلسوزي هاي آقايان مجيد روزيطلب، سيد حسين ذوالانوار، امين سازگارنژاد، آيت ا... سيد علي اصغر دستغيب، زنده ياد آيت ا... حائري شيرازي، آيت اله کلانتري، عليرضا پاک فطرت و شهردار فعلي شيراز آقاي اسکندرپور که گهگاه شفاهاً ما را مشوق بوده اند.
سپاس از دکتر مسعود سپهر تحليلگر مسائل سياسي و استاد دانشگاه که گرچه نوشته هايشان ما را به دادگاه کشاند اما رهايي يافتيم و باب نقد سياسي را در روزنامه گشوديم.
سپاس ويژه دارم از سردبير روزنامه عصرمردم جناب اسماعيل عسلي که 22 سال است سکاندار سردبيري روزنامه را عهده دار هستند و با سرمقاله هاي خود با طرح و نقد مسائل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و بعضاً سياسي مخاطبان ويژه اي دارد .
در اينجا لازم مي دانم يادي کنم از خبرنگاراني که سالياني چند از آغاز تا به اکنون سکان خبرنگاري روزنامه را در اختيار داشتند.
جناب استاد محمد رسول اف، محمد مهدي نعمتي، خانم زهرا عبدالعلي پور، فريده برازجاني، علي محمد پشوتن، جمال سبحاني، کريم خرمايي، فرهاد فروهي، خانم زهرا جعفري، خانم انسیه(پریسا) گلريز خاتمي، صفدر دوام، احمدرضا سهرابي، علي گزبلند، که آقاي احمدرضا سهرابي سمت دبيري سرويس خبر را نيز سالياني است به عهده دارند و با کاريکاتورهاي روزانه خود جلوه خاصي به روزنامه داده اند.
از عزيزان عکاس آقايان مهدي آراسته ، مهدي کشتکار ، محمد شبيري ، پيمان کشاورز ، محمد کاظم تابنده و علي گزبلند نيز بايد به نيکي ياد کنم که محصول تلاش آنها همواره حکم سند و مکمل خبر ما را داشت و دارد .
از خبرنگاران ورزشي آقايان عجم پور، سيد کمال پاک فطرت، فرشيد فقيري، مجيد آباد، سعيد فقيري و روزبه هفت لنگ که سالياني در مقاطع مختلف ورزشي نويس روزنامه بوده اند نيز مراتب تشکر و سپاس را دارم.
از سينمايي نويسان آقايان سعيد بناکار، ساسان دسي، پيمان جوادي، محمدجواد اميرآبادي، ، افشين پورفرشيديان ، مرتضي اکبرپور و خانم معصومه دهقان پيشه که با ذوق و علاقه سالياني چند به نقد و نظر فيلم هاي سينمايي در روزنامه عصرمردم پرداخته اند سپاسگزارم.
در ادامه از آقايان اميد هلالي ، احمد خضري ، پژمان ضيائيان ، عبدالامير عطايي ، کيوان نريماني ، محمد کشاورز ، هادي محيط ، عباس بياتي ، استاد اسدي ، خانم زهرا کشاورز و جعفر فروزش نيز نهايت تشکر را دارم .
جا دارد از همکاري صميمانه آقاي مهدي عسلي و فرزاد شعله در بخش صفحه آرايي و ليتوگرافي و آقايان صدراله بهرامي نژاد و مسعود روسفيد و محمدرضا حکمت و علي گودرزي که در چاپخانه فعال بودند و هستند تشکر کرده و از زحمات بي دريغ خانم ها آزيتا محمد پور ، ميترا چراغپور ، مريم خاک رنگين ، فرشته اخلاقي ، نغمه اکبري ، شهره زارع ، مريم هوشمند ، مرضيه باقي پور در بخش صفحه آرايي و تايپ و سرکار خانم فهيمه نظري در بخش حسابداري و مهندس محمد (شهروز) شرقي در بخش فني قدرداني مي کنم .
از عباس علي عسلي هم که سالها در طراحي جدول ، نويسندگي ستون خط سرنوشت و تهيه مطالب مفيد علمي و ادبي و همچنين حوزه ي خبر با روزنامه همکاري داشته و دارند تشکر کرده و زحمات ايشان را ارج مي نهم .
از آقايان احمد همتايي ، سيد مهدي فلسفي زاده ، مختاري و زنده ياد محمد پيروزمند نيز سپاسگزارم.
در خاتمه جا دارد ذکر خيري داشته باشم از عزيزان سفر کرده ، شاعران گرانقدار ديارمان آقايان ناصر امامي، حسن اجتهادي، يداله طارمي، غلامحسن اولاد، هاشم جاويد،  صادق همايوني ، محمدخليل جمالي «مذنب» و يحيي رحيمي که آثارشان در روزنامه عصرمردم يادآور همدلي ها و ياري هاست.
در حوزه اداري و آگهي ها از آقايان ، مقدسي ، مستدام ، کامران محمدي عليرضا شريفي ، محمود خرد ، و خانم ها سارا کمالپور ، فاطمه شرقي، آزاده شرقي ، گلناز پناهي ، خانم آزادي ، خانم قانوني ، مهسا کمالپور ، فرناز خرد ، انديشه خرد ، فائقه خرد ، فروغ خرد ، فرزانه شعله و آقايان مراد رحيمي ، شهسوار تابع خليلي ، تشکر مي کنم.
در پايان از کاريکاتوريست ها جناب احمدرضا سهرابي، باوند بهپور، امين عسلي، هژير محمدي، فرامرز کشتکار، بهرام آريانا و آريا خوبي نيز سپاسگزارم که سالها آثارشان زينت بخش اوراق بوده و هست .
از مديران کل فرهنگ و هنر در ادوار گوناگون خصوصا جناب صابر سهرابي مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس و آقاي اميد بخش و آقاي ميرباقري که از دور و نزديک مشوق و پيگير تلاش اصحاب رسانه هستند ، بي نهايت سپاسگزارم و نگاه محبت آميزشان را ارج مي نهم .
ضمناً ذکر اين نکته لازم است که اگر کسي يا کساني بوده اند که حافظه اينجانب ياري نکرده تا نامشان را ذکر کنم عذر تقصير دارم.
براي حسن ختام تشکر ويژه دارم از همسر مهربانم که با شکيبايي ، قدر شناسي و تشويق هاي هميشگي اش هموار کننده راه سنگلاخي و دشوار کارهاي فرهنگي و مطبوعاتي من بود.
والسلام

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 19 شهریور 1399
سردبیر

روزنامه عصرمردم در۱۶آدر سال ۱۳۷۴ به نام عصرو با رویکرد فرهنگی سیاسی اجتماعی  وبا گستره استانی به مدت ۴ سال بدون وقفه انتشار یافت با توجه به استقبال خوب مخاطبان با نام عصرمردم  و با گستره سراسری در استان‌های جنوبی و مرکزی کشور توزیع شد مهم‌ترین ابتکار و موفقیت روزنامه عصر مردم از آغاز تا به اکنون که ۲۵ سال از انتشار آن می‌گذردانتشار هفته‌نامه ها و ویژه نامه های شهرستانی است که هم اکنون نیز تعدادی از آنها در حال انتشارند.

https://asremardom.ir/

موارد مرتبط