چاپ کردن این صفحه

دلمويه ها را جدي بگيريد

توسط اسماعیل عسلی/ سردبیر روزنامه عصرمردم 04 تیر 1400 144 0
سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی 5 تیر 1400         دلمويه ها را جدي بگيريد

واقع بينانه يا خوش باورانه ، در حال حاضر اين باور در حال نضج گرفتن است که دولت آينده به دنبال تحول گرايي و تغييرات بنياني است . هر چند شعار تغييرات زيربنايي همزاد اين دوره از انتخابات بود ولي کم نيستند کساني که چنين دورنمايي در ذهنشان قابل ترسيم نيست لذا مي گويند اگر رئيسي با رويکردي فراجناحي بدون اين که به دنبال لحاظ کردن سليقه هاي نخ نما شده باشد ، زنگ حذف و اضافه هايي راهبردي را به صدا درآورد و نگاهي ساختارشکنانه داشته باشد !
ترديدي نيست ؛ رئيس جمهور آتي ، صرف نظر از اين که با چه تابلويي حمايت شخصيت هاي دخيل در سمت دهي به رويدادهاي سياسي را جلب کرده ، مي تواند قاعده بازي را به گونه اي تغيير دهد که روي تمامي عهد و قرارهاي صنفي و جناحي به خاطر منافع ملي خط بطلان بکشد و تنها بر عهدي که با مردم بسته استوار بماند . در اين صورت مردم با دور کردن ذهنيت هاي منفي و پالايش و پردازش نگاه خود از القائات برجسته شده در کوران رقابت هاي انتخاباتي همه چيز را به دست فراموشي سپرده و همراهي خواهند کرد . زيرا مردم اصلاحات را به تخريب و از نوسازي که تجربه تلخي از آن دارند و هزينه هاي زيادي بابت آن پرداخته اند ، ترجيح مي دهند .
کساني که افکار عمومي را در کانون هاي علمي و پژوهشي ، مراکز کارشناسي وابسته به بدنه ادارات و همچنين رسانه هاي مکتوب نمايندگي مي کنند به موازات اين که مي گويند دولت آتي بايد به خانه تکاني در وزارت خانه ها دست بزند و حلقه هاي مفقوده بين مولفه هاي تاثير گذار در مديريت کشور را جانمايي کند و به دنبال تعريف ساز و کارهاي نويني براي شفاف سازي و دسترسي آزادانه مردم به اطلاعات غير محرمانه باشد ، نيازمند همکاري مردم است . بدون تعارف بايد گفت که همکاري صميمانه مردم با دولت به منزله توشيح حکم رياست جمهوري از سوي افکار عمومي است و چنين توشيحي است که مي تواند انگيزه اي بالا به بالاترين مقام اجرايي کشور اعطا کند که تمام قد در برابر سهم خواهي انگل هاي سياسي بايستد و تمامي نهادهايي که علم استقلال برافراشته و دولت ها را به حاشيه رانده اند به خط کند و به آنها تفهيم نمايد که خشنودي مردم را با هيچ چيز معامله نخواهد کرد .
قطع به يقين از هم اکنون عده اي در صف سهم خواهي ايستاده اند و هر گونه کرنش در برابر اين افراد و گروه ها معنايي جز به مسلخ بردن منافع ملي ندارد .
رئيس جمهور آتي بايد براي مردم ثابت کند که دولت در سايه افسانه اي بيش نيست و مسلوب اليد بودن رئيس جمهور تلاشي فرافکنانه براي گريز از پاسخگويي است .
رئيس جمهور آينده بايد حامل اين پيام باشد که اگر دولت هاي قبلي بيشتر وقت خود را به حاشيه پردازي گذرانده اند اين دولت به دنبال حرکت در متن است .
رئيس جمهور آينده رسالت مهم ديگري هم بر عهده دارد و آن اين است که تکيه بر توان داخلي تنها راه خنثي سازي تحريم هاست که صد البته کار ساده اي نيست. رئيس جمهور آينده گروگان مهمترين شعار تبليغاتي خويش مبني بر تشکيل دولت مردمي است . ترکيب و کيفيت دولت آينده و دستاوردهاي آن زواياي پنهان تعريف از مردم را آشکار خواهد ساخت و همگان متوجه خواهند شد که مردم چه کساني هستند و چتر اين تعريف چند درصد از جمعيت کشور را زير سايه خود مي گيرد .
بي شک چهار سال آينده نه تنها براي دولت بلکه براي مردم و نظام سرنوشت ساز خواهد بود .
خوشبختانه روند رو به رشد ارتقاي سطح مطالبات عمومي برگشت ناپذير است لذا دولت براي همتراز شدن با مردم بايد خود را بالا بکشد نه اين که به دنبال پايين کشيدن ذائقه ي عمومي باشد . اگر يکدستي قوا به تقويت احساس هم سرنوشتي بين دولت و مردم را نداشته باشد ، اعتبار مشارکت عمومي در معرض تهديد جدي قرار خواهد گرفت .
اين دلمويه ها را جدي بگيريد

شماره روزنامه:7226
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در جمعه, 04 تیر 1400

موارد مرتبط