چاپ کردن این صفحه

براي هر مشکلي راهي وجود دارد  

توسط اسماعیل عسلی/ سردبیر روزنامه عصرمردم 22 تیر 1400 107 0
یادداشت سردبیر "اسماعیل عسلی" 23 تیر 1400                  براي هر مشکلي راهي وجود دارد

برگزاري آئين هاي جشن براي عروسي همواره يکي از دغدغه هاي مردم در کلان شهرها بوده است خصوصا اين که شرايط کرونايي و محدوديت هاي ناگزيري که مردم ملزم به رعايت آن هستند اين مشکل را صد چندان کرده است . شنيده مي شود که باغ هاي زيادي در داخل و اطراف شيراز از برگزاري مراسم منع شده و خانواده ها نيز دچار سرگرداني شده اند . از طرفي صاحبان سالن ها و مجالس و باغ ها با برگزار کنندگان جشن ، قرارداد بسته اند و پول گرفته اند و تمهيداتي در نظر گرفته اند و از سويي ديگر بخشنامه ها بر عدم برگزاري مراسم در اين شرايط تاکيد دارند . از آنجايي که بسياري از خانواده ها چنين مراسمي را خاطره انگيز مي دانند بر اجراي آن اصرار دارند حتي اگر ناگزير شوند به باغ هاي خصوصي روي بياورند . آنچه موجب شگفتي است اين که برخي از آيين ها که در آنها تضميني هم براي رعايت پروتکل ها وجود ندارد کماکان برقرار هستند و مغازه ها و بازار به روي مردم گشوده است و در خانه هاي بزرگ و کوچک که راهي براي نظارت بر رفتار ساکنان آن در نظر گرفته نشده شاهد همه جور رفت و آمد هستيم . شايد اگر بتوان براي مجالس عروسي ناظر بهداشتي در نظر گرفت تا اطمينان حاصل شود فاصله ها رعايت مي گردد و يا اين که ظرفيت باغ هاي روباز را براي پذيرايي به يک چهارم و بيشتر تقليل دهند بتوان راهي پيدا کرد که جشن هاي عروسي خصوصا در اين روزها که مناسبت هاي شادي را هم پيش رو داريم به شکل حداقلي و در حدي که لبخند رضايتي بر لب عروس و داماد نقش ببندد امکان برگزاري داشته باشد . تا چند وقت ديگر محرم و صفر را پيش رو داريم که اگر چه از لحاظ شرعي و در آموزه هاي ديني مانعي براي برگزاري مراسم شادي در اين دو ماه وجود ندارد ولي مردم به احترام ايام ويژه محرم و صفر و مناسبت هايي که دراين دو ماه قرار گرفته اهل رعايت هستند و به همين دليل در اين روزها يعني پيش از فرا رسيدن محرم و صفر شاهد تراکم برگزاري جشن ها هستيم . مسلما در صورتي که در باغ ها به روي سوري ها بسته باشد مردم ناگزير از فضاهاي باز به خانه ها که بسته و محدود هست پناه مي برند که در اين صورت خطر تسري ويروس از يکي به ديگري به مراتب بيشتر از باغ هاي سر باز مي باشد . مسئله ي ديگري که باغ هاي مجالس با آن روبرو هستند اين است که در صورت جابجايي زمان برگزاري مراسم قادر به نوبت دادن براي برگزاري مراسم پس از موج پنجم کرونا نيستند زيرا خيلي ها از قبل جا گرفته اند . البته برخي بر اين باور هستند که خانواده ها بايد از اين شرايط براي کاهش هزينه عقد و عروسي استفاده کنند که البته کم نيستند کساني که چنين کاري را انجام مي دهند ولي ملزم کردن همگان به اين امر چندان دلچسب نيست . ظاهرا تنها جاهايي که مي توان مردم را ملزم به رعايت پروتکل هاي بهداشتي کرد همين مجالس عروسي است که متولي مشخصي دارد. سخن بر سر اين است که هر مشکل راهي دارد . بايد ديد چه راهي کم هزينه تر و به انصاف نزديک تر است.

شماره روزنامه:7242
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در سه شنبه, 22 تیر 1400

موارد مرتبط