چاپ کردن این صفحه

آرزو بر جوانان عيب نيست  

توسط اسماعیل عسلی/ سردبیر روزنامه عصرمردم 29 مرداد 1400 43 0
سرمقاله سردبیر "اسماعیل عسلی" 30 مرداد 1400          آرزو بر جوانان عيب نيست

با واکسينه شدن گروه هاي سني افراد مسن و پرخطر و کساني که داراي بيماري هاي زمينه اي بودند ، نمودار سني مرگ و ميرها تغييراتي را نشان مي دهد و افراد آگاه که چند و چون مرگ و ميرها را در ايران رصد مي کنند از مرگ افراد زير 60 سال نيز خبر مي دهند که نشانه ي خوبي نيست چرا که حرکت جمعيت ايران به سمت پير شدن ايجاب مي کند که براي حفظ جان کودکان و نوجوانان بيش از پيش برنامه ريزي داشته باشيم . در حال حاضر مردم ايران که در جريان جنگ 8 ساله آسيب هاي جاني و رواني فراواني را تجربه کرده اند و بيشترين صدمه ها را ظرف اين 8 سال ديده اند ، در حال از سر گذراندن کرونا هستند که تلفاتي چند برابر ي را از آنها مي گيرد ! آن گونه که از مصاحبه هاي گوناگون برداشت مي شود گويا مسئولين در ابتداي ورود کرونا به ايران از آمادگي بالايي براي برخورد با اين پديده ي ناشناخته برخوردار نبودند و اصرار زيادي هم به همراهي با جامعه ي جهاني در ابتداي شيوع کرونا وجود نداشت به همين دليل شاهد قرنطينه نقاط آلوده اي نظير قم آن گونه که در ووهان چين به عنوان خاستگاه اين بيماري اتفاق افتاد نبوديم . متعاقب آن نيز توليد واکسن داخلي با اما و اگرهايي مواجه شد که قابل پيش بيني نبود و کمتر کسي از قابليت هاي ويروس کرونا براي جهش و تغيير سمت و سوي اثر گذاري خبر داشت . ديدگاه برخي از افراد مسئول و مرتبط با برخورد با اين بيماري اين بود که شايد با همه گيري آن شاهد مصونيت عمومي باشيم اما رفتاري که اين ويروس حتي در جوامعي که واکسيناسيون هم صورت گرفته از خود نشان داد بيانگر اين واقعيت است که همراهي با توصيه هاي بهداشت جهاني و تبعيت از پروتکل هايي که پزشکان و متخصصين بر آن تاکيد دارند بايد صرف نظر از برخي پيش داوري ها دنبال شود به طوري که مسئولين بتوانند پاسخگوي پرسش هايي که بعدها تاريخ مطرح خواهد کرد باشند .
وظيفه ي مسئولين خصوصا مسئولين بهداشت و درمان در حال حاضر اين است که هر گونه تصميم گيري در باره ي نحوه برخورد با کرونا را به متخصصين علوم پزشکي واگذار کنند چرا که اين ويروس هر خاستگاهي هم که داشته باشد ويروس است و عامل بيماري لذا راهکارهايي که تاکنون جوامع علمي براي مبارزه با آن در نظر گرفته اند بايد مطمح نظر باشد .
دعواي آمار مرگ و مير و بحث چگونگي ساخت واکسن و مسايل حاشيه اي آن اگر چه مي تواند روي سرعت عمل مسئولين براي جبران مافات تاثير گذار باشد ولي در شرايط کنوني که فضاي سياسي کاملا غبارآلود است خروجي قابل اتکايي ندارد . ترديدي نيست که با شفاف شدن فضا و تغيير نسبي شرايط و فاصله گرفتن مسئولين قبلي از دايره ي قدرت ، مي توان به تمامي جزئيات از جمله آمار مرگ و ميرها و ابتلاها و بحث واکسن ورود کرد و پيرامون آن به بررسي پرداخت . موضوع کرونا هم مانند ساير مسايل همين که به سياست پيوند خورده از معنا تهي گرديده و آنچنان که در موارد زيادي تجربه شده از حيز انتفاع ساقط شده و ديگر چيزي از آن نمانده است . گويا سياست کيميايي است که هر چيز ارزشمندي با آن مخطوط و يکسو شود را به ضد خودش تبديل مي کند .
اين گونه که قابل پيش بيني است بعيد به نظر مي رسد سال تحصيلي آينده شاهد گشايش مدارس و دانشگاه ها باشيم چرا که گروه هاي سني شاغل به تحصيل هنوز واکس نزده اند و رفتار ويروس هايي که قرار است جهش داشته باشند نيز روشن نيست از اين رو خانواده ها بايد از هم اکنون فرزندان خود را در 6 ماه آينده براي پذيرش شرايط تحميلي کرونايي آماده کنند تا تحصيل فرزندانشان در فضاي مجازي و آنلاين دنبال شود . متولدين دهه ي 30 و 40 آبديده ترين نسلي هستند که اين مرز و بوم به ياد دارد . اين نسل قهوه اي ، انقلاب و جنگ و تحريم و سيل و زلزله و ستاره دنباله دار هالي و کرونا و تغييرات آب و هوايي و تاثيرات مخرب همه اين رويدادها را به چشم خود ديده اند و اميد مي رود که همين نسل به اندازه اي زنده بمانند که روي صلح منطقه اي و آسايش و رشد و پيشرفت را هم ببينند . آرزو بر جوانان عيب نيست.

شماره روزنامه:7270
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آخرین ویرایش در شنبه, 30 مرداد 1400

موارد مرتبط