چاپ کردن این صفحه

آقاى رييس جمهور، امسال هم زنگ روز اول مدرسه را مى زنيد؟

توسط یادداشت خبرنگار / صفد ر د وام 13 شهریور 1399 155 0
در دو هفته ى گذشته ناهماهنگي هايي در اعلام بازگشايى مدارس از سوى مسؤلان بلندپايه كشورى مشاهده شده است.


زمانى آقاى رئيس جمهور ملاك را حفظ سلامت جان دانش آموزان مى دانَد و چند روز بعد آقاى وزير حضور دانش آموزان را حتمى و لازم اعلام مى كند؟!
تجربه اى كه ويروس منحوس كوويد 19 در اختيار بشر گذاشته اين بوده كه هرگز روش آزمون و خطا در اين حوزه پاسخگو نيست و نمى توان و نبايد اشتباهى در تصميمات مهمى چون بازگشايى مدارس صورت گيرد.

 چند هفته پيش هم مسؤلان مربوطه در نهاد رياست جمهورى از حضور آقاى دكتر روحانى در مجلس جلوگيرى كردند و علّت را احتمال ابتلاى ايشان به بيمارى كرونا دانستند، اكنون چگونه مى توان بدون پيش بينى مشخص و با وجود آسيب هاى موجود بهداشتى در مسير مدرسه دانش آموزان و همچنين عدم امكان نظارت كافى در سطح مدارس از حضور دانش آموزان در مدارس اطمينان داشت؟

 هر ساله مرسوم بوده كه زنگ ابتداى مهر توسط رئيس جمهور نواخته گردد، آيا امسال با وجود شيوع كوويد 19 تشريفات نهاد رياست جمهورى اجازه حضور ايشان را در مدرسه اى براى برگزارى اين آيين خواهند داد؟

 آيا جان ميليون ها معلم، دانش آموز و دهها دست اندكار نظام آموزشى كشور با بازگشايى بدون تدبير مدارس به خطر نخواهد افتاد؟
همه اين پرسش ها و دهها پرسش بدون پاسخ اين روزها بر زبان مردم ما جارى است از اين رو دولت و وزارت آموزش و پرورش رسالتى سخت و آزمونى بس پر نشيب و فراز در سال تحصيلى جديد بعهده دارند كه در طول تاريخ معاصر نظيرى نداشته است!

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در دوشنبه, 17 شهریور 1399