چاپ کردن این صفحه

صدور 78 پروانه كاربرد علامت استاندارد در استان فارس منتخب سردبیر

توسط پریسا گلریزخاتمی 26 آبان 1399 173 0
درسال جاری تعداد 78 پروانه كاربرد علامت استاندارد توسط اداره كل استاندارد فارس صادر گرديد .


مدير كل استاندارد فارس گفت: در اين مدت واحدهاي توليدي و خدماتي استان فارس بيش از 2379 بار مورد بازرسي و ارزيابي فني كارشناسان اداره كل استاندارد فارس قرار گرفته و بيش از 2103 نمونه محصول توليدي بصورت تصادفي از خطوط توليد و انبارهاي واحدهاي توليدي نمونه برداري و مطابق استانداردهاي مربوطه در آزمايشگاه هاي همكار استاندارد فارس مورد آزمون و تجزيه و تحليل قرار گرفت و 165 مورد مجوز ظرفيت خالي براي واحدهاي توليدي استان صادرگرديده است .
رهنما از آموزش تخصصي مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي ، كارشناسان استاندارد ، كاركنان استاندارد و ساير آموزشهاي برون سازماني به ميزان 17974 نفر ساعت نيز خبر داد و گفت: تمديد 3 پروانه شركت هاي بازرسي و نمونه برداري كالا در استان نيز انجام گرفت .
وی افزود: در اين مدت بيش از 1400 مركز عرضه در سطح استان فارس مورد بازرسي قرار گرفت و كالاهايي كه فاقد علامت استاندارد بوده شناسايي و اقدام قانوني لازم بعمل آمد.
 رهنماگفت: 1894 آسانسور در اين مدت تاييده استاندارد گرفته است. 
رهنما همچنین از تدوين و تجديد نظر 13 مورد استاندارد ملي در استان در استان خبر داد.

شماره روزنامه:7057
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در دوشنبه, 26 آبان 1399

موارد مرتبط