چاپ کردن این صفحه

كودكان كار زير تيغ ناهنجارى هاى اجتماعى منتخب سردبیر

توسط صفدر دوام/ روزنامه نگار 09 دی 1399 54 0
90 ثانيه تا سبز شدن چراغ راهنما باقيمانده و در اين بين كودكى كه بيش از 13 سال ندارد مدام به شيشه خودرو مى زند تا حداقل يك بسته آدامس پنج هزار تومانى بفروشد.


از يكسو مى انديشم كه خريد همين يك بسته آدامس اين كودك را عادت به شغل كاذب و عدم توجه به درس مى دهد وليكن وجدان تلنگر مى زند كه با نخريدن تو هم گره ها و پرسش هاى ذهنى ات حل نمى شود!
اگر بطور گذرا پياده و يا سواره از خيابان هاى كلانشهرهاى كشور عبور كنيم بسيارى از كودكان كار را درحال التماس به رهگذران براى فروش اجناسشان مشاهده خواهيم نمود.
البته با يك برآورد مى توان دريافت كه همه سرمايه موجود در دست اين كودكان بيش از 50 هزار تومان نمى شود و اين خود يك آموزش تكدى گرى براى يك كودك در سالهاى آينده زندگى اش محسوب مى شود!
ترديدى نيست كه نگاه ترحم آميز و خريد اين اجناس خود حمايت از افزايش تعداد كودكان كار است چنانكه برخى افراد سودجو پشت قضيه اين كودكان بى سرپرست و يا بد سرپرست قرار دارند و نهايت سوء استفاده را از آنها مى كنند.
همين دو روز پيش دكتر سيد محمد صادق كشفى نژاد مدير كل بهزيستى استان فارس به آسيب هاى حمايت از كودكان كار توسط افراد جامعه با نيّت خير و عاطفه اشاره نمود و گفت:"حمايت از کودکان کار و خيابانى تشويق کسانى است که از آنها بهره کشى اقتصادي مي کنند."
در صحيح بودن اين نكته از مديرى كه مسئوليت ساماندهى اين كودكان را در استان بعهده دارد، ترديدى نيست و حتمأ بايد با ارائه راهكارهاى مناسب از روند آن پيشگيرى كرد امّا رها كردن كودكان كار هم به نوعى برخورد قهرى نيز موجب آسيب هايى ديگر براى اين طيف از جامعه خواهد شد.
وقتى يك كودك به دلايل مختلف مجبور به تن دادن به شغل كاذب در خيابان ها و ميادين شهر شده و يا از آن پرغصه تر اجير افراد سودجو براى كاسبى كاذب و سودآورى آن افراد شده است چه تضمينى است كه پس از جلوگيرى به سمت رفتارهاى پرخطر ديگر در اين حوزه نرود؟!
يك كودك بى سرپرست و يا بد سرپرست بدون ميل باطنى خود را مشغول كارهاى كاذب و شبه تكدى گرى مى كند تا ايامى هزينه زندگى خود و اعضاى خانواده اش را بگذراند.
در يك كلام اگر تعريفى جامع براى مقابله با كودكان كار صورت نگيرد بدون ترديد كم محلى افراد جامعه به آنها و نخريدن اجناس و يا كمك نكردن تنها گزينه پيشگيرى از آسيب ها نخواهد بود.
سوء استفاده افراد بزهكار جامعه در فروش مواد مخدر، بكارگيرى اين كودكان در كارگاههاى غير مجاز، رفتارهاى ناپسند اجتماعى و... از جمله آسيب هايى است كه كودكان كار جامعه ما را تهديد مى كند!
در اين ايام كه علاوه بر مشكلات ساختارى در حوزه اقتصادى مواجه هستيم شيوع كرونا از ديگر تهديدهايى است كه كودكان كار را در معرض آسيب قرار مى دهد بنابراين علاوه بر پابكار بودن اورژانس اجتماعى سازمان بهزيستى حمايت همه جانبه ديگر دستگاههاى حمايتى و اجتماعى و در سطح كلان تصويب قوانين حمايتى در مجلس شوراى اسلامى راهكارى مناسب جهت ساماندهى بهتر كودكان كار خواهد بود.

شماره روزنامه:7094
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
آخرین ویرایش در سه شنبه, 09 دی 1399

موارد مرتبط