چاپ کردن این صفحه

نکند کرونا گرفته ايم ! منتخب سردبیر

توسط احمدرضا سهرابی/ روزنامه نگار 15 اسفند 1399 146 0
نکند کرونا گرفته ايم !

يک درخت : بوي عيد مياد ...
80 ميليون : ولي من چيزي احساس نميکنم!
يک درخت : نکنه کرونا گرفته اي؟!
80 ميليون: کروناي چي؟!
يک درخت : کروناي چيني!
هشتاد ميليون : نه.
يک درخت : يا شايدم کروناي انگليسي؟
هشتاد ميليون: نه، مطمئنم.
يک درخت : شايدم " کروناي دلمردگي"

شماره روزنامه:7147
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در جمعه, 15 اسفند 1399

موارد مرتبط