چاپ کردن این صفحه

صداي پاي تغييرات اساسي  

توسط اسماعیل عسلی/ سردبیر روزنامه عصرمردم 01 مرداد 1400 102 0
سرمقاله سردبیر "اسماعیل عسلی" 31 تیر 1400           صداي پاي تغييرات اساسي

يکي از نشانه هاي شايسته سالاري اين است که هر کسي فراخور جايگاهي که دارد ، کار خودش را بکند و به حريم کاري ديگران وارد نشود . اين که شخصي در يک زمينه مهارت دارد ، توجيه کننده ي دخالت او در زمينه هاي ديگر نيست . برخي از افراد در جامعه ي ما هيچ حد ومرزي براي اظهار نظر و دخالت در امور گوناگون براي خود قايل نيستند و تصور مي کنند همين که يک جمله در باره ي موضوعي در جايي شنيده اند با بر زبان آوردن آن مي توانند حق مطلب را ادا کنند و بسيار علاقمندند که براي حفظ هژموني خود همه را خاضع و منقاد بار بياورند و به سادگي هم زير بار پذيرش برتري ديگران و مسئوليت پذيري آنها در زمينه اي که تخصص دارند نمي روند . خوشبختانه با خرابکاري هاي صورت گرفته و بي نتيجه ماندن بسياري از ايده ها و برنامه هاي تخيلي مورد نظر چنين افرادي ، ديگر از آن هژموني خودساخته خبري نيست !
اصولا وجود رشته هاي گوناگون در دانشگاه هاي سراسر جهان براي تحصيل بيانگر اين واقعيت است که هر کسي براي مفيد واقع شدن ، همت خود را به تحصيل در رشته اي خاص به کار گيرد و سالها کسب تجربه و مطالعه کند تا با تعمق در جزئيات و اشراف بر کليات يک رشته ي کاري ، بتواند ذوق را با دانش همراه سازد و کارهاي محوله را پيش ببرد . يکي از دلايل موفقيت بسياري از کشورهاي توسعه يافته اين است که به زير شاخه هاي علمي و تقسيم وظايف بين افراد بر اساس دانش و تجربه توجه ويژه اي دارند اما در جامعه ما اگر بخواهيم رگ وريشه مسئولين را در بياوريم اغلب قوم و خويش سببي و نسبي هستند و در خوشبينانه ترين حالت به حزب و گروهي خاص تعلق دارند .چينش هرم مسئوليت ها از بالا به پايين به گونه اي است که وقتي دست يک نفر مي سوزد فرياد ديگري به آسمان بلند مي شود و به همين دليل است که مبارزه با فساد در مسلخ چنين مناسباتي هرگز راه به جايي نخواهد برد و هر کسي به دنبال آن است که وابستگان قومي و جزبي و جناحي خود جايگير کند ! غافل از اين که زمانه ي چنين تقسيم وظايفي به سر آمده و مردم را جز با شايسته سالاري نمي توان به همراهي واداشت . زيرا شايسته سالاري موجب نهادينه شدن قانون و ايجاد احساس هم سرنوشتي بين آحاد مردم مي شود و شکاف هاي ايجاد شده ي طبقاتي را که به نفرت پراکني و سرکشي مدني انجاميده از بين مي برد ! اين روزها براي مردم سر سوزني اهميت ندارد که مسئولين در پس و پيش اسم خود چه عناويني رديف کرده باشند زيرا به اين نتيجه رسيده اند که از نام ها کاري برنمي آيد بلکه آنچه براي مردم مهم است اين که افرادي که متصدي انجام کاري مي شوند از توانايي لازم براي به سامان رسانيدن امور برخوردار باشند و تنها در انديشه اعتلاي نام ايران و رفاه مردم خودشان باشند ! امور
حاشيه اي ديگر هم به تبع چنين رويکردي حاصل خواهد شد !
شايد زمان آن فرارسيده باشد که حوزه هاي علميه هم براي ارتقاي سطح توانايي فارغ التحصيلان علوم ديني و پذيرش شدن توسط افکار عمومي به زيرشاخه ها توجه کنند تا طلابي که اشتياق فراواني براي پذيرش مسئوليت هاي اداري و سازماني و حقوقي دارند ، پس از فراغت از مقدمات و سطح و گذراندن دوره هايي که به آنها تشخص مي بخشد ، با بهره گيري از علوم روز دانشگاهي در زمينه هاي روانشناسي ، اقتصاد ، حقوق ، جامعه شناسي و ... صاحب تخصص شوند و در جريان نيازهاي روزمره و واقعيت هاي جهان پيرامون قرار گيرند و نگاهي روزآمد به امور زندگي و مطالبات مردمي داشته باشند . به هر حال هر چه مسئولين کشور به جزئيات امور آگاه تر باشند درک واقع بينانه تري از منافع ملي خواهند داشت .
زماني که سيل مطالبات مسکوت مانده پشت سد بي تدبيري و غفلت از آنچه در جهان مي گذرد انباشته مي گردد احتمال آسيب وارد شدن به چنين سدي و رها شدن حجم عظيمي از آب ويرانگر وجود دارد . هم اين روزها برخي از متوليان امور از لزوم همدردي با مردم و عذرخواهي از آنها و توجه به عدالت و محاکمه ي افراد خيانتکار سخن به ميان مي آورند که دستاورد تحليل هاي صورت گرفته روي کم و کيف انتخابات اخير است . گويا صداي مردم شنيده شده و قرار است شاهد
رخ دادن اتفاقات خوب باشيم . با اين وضع ميتوان اميدوار بود که تغييراتي اساسي در راه باشد .

شماره روزنامه:7248
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در شنبه, 02 مرداد 1400

موارد مرتبط