چاپ کردن این صفحه

تا انتخابات 1400

وستفالياي ايراني منتخب سردبیر

توسط زهرا جعفری/ روزنامه عصرمردم 09 خرداد 1400 90 0
به سيزده رسيديم ،13هم سياسي انتخابات مصادف است با اولين آن در سده جديد خورشيدي و بر حسب اتفاق پيچيده ترين آن !از شور و حالي که چندان خبري از آن نيست تا نامشخص بودن قابل تامل کانديداهاي اصلي !


در سايه چنين پيچيدگي خاص ! ششمين انتخابات شوراها شايد بتواند به مدد تكثر هميشگي و تاييد صلاحيتهاي دقيقه نودي خود به ايجاد شور و حال در اين انتخابات خاص کمک نمايد.
به رسم ديرين تلاش خواهيم کرد در ستون "وستفالياي ايراني "ضمن پرداختن و ارائه آخرين اطلاعات و اخبار و البته بر اساس ماهيت جذاب خود "حاشيه هاي "اين انتخابات ،در مسير انتخاب
"شايسته تر "گامي هر چند کوچک اما موثر داشته باشيم !
"حق انتخاب" ،از والاترين حقوق در همه برشهاي زندگي انسان هاست و در اين ميان ايفاي اين حقوق در سپهر سياسي بي شک موثرترين آن در سرنوشت جمعي است !
آينده روشن فرداي ايران عزيز غايت و نهايت ما ،در ستون "وستفالياي ايراني "است .
چنين بادا....

  • صلح همه جانبه ، رسيدن به همگرايي


رقيب را کوچک نبينيد
سخنگوي شوراي ائتلاف و وحدت نيروهاي انقلاب استان فارس ،گفت:: وجود ليستهاي متعدد در جريان اصولگرايي و انقلابي موجب ميشود تا هيچ يک از ليستها پيروز نشوند و اين باعث ضرر براي همه است.
او با بيان اينکه امروز جريان اصلاح طلبي در تاريکي نشسته وما را در روشنايي رصد ميکند، افزود: رقيب را کوچک نبينيم، آنها امروز، هم ليستشان مشخص است و هم تبليغاتشان را بهتر انجام خواهند داد، لذا اگر آنها را جدي نگيريم، راي نخواهيم آورد.
رئيس شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي فارس ادامه داد: جمع آراي کانديداهاي ولايي هميشه بيشتر از اصلاح طلبان بوده اما وجود ليستهاي متعدد و متفرق شدن آرا، موجب شده تا اصلاح طلبان پيروز ميدان شوند.
روزيطلب در پاسخ به اين سوال که گفته ميشود وزنه ليست پيشنهادي شوراي ائتلاف و وحدت در انتخابات شوراي کلان شهر شيراز بيشتر سياسي است تا عملگرا، گفت: اين مسئله را قبول ندارم، ليست کاملا تخصصي، ولايي و آميزهاي از ويژگيهاي مختلف است.
حيفمان آمد برخي را در ليست بگذاريم
او با بيان اينکه در روند انجام مصاحبه ها و بررسي سوابق داوطلبان با نيروهاي بسيارتوانمند و خلاق رو به رو شديم، گفت: بعضي از آنها در حد وزارت بودند و حيفمان آمد آنها را در ليست قرار دهيم.
رئيس شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي فارس تصريح کرد: قطعا بهتر از افراد حاضر در اين ليست هم وجود داشتند زيرا ما با انبوهي از نيروهاي پرتوان رو به رو بوديم ولي براساس ضابطه عمل کرديم و به اين ليست رسيديم.
روزيطلب خاطرنشان کرد: قطعا عدهاي در خصوص عدم استفاده از برخي افراد در اين ليست بر ما خرده ميگيرند؛ مسئله ما مانند قضيه ملانصرالدين، خر و پسرش هست.ما براساس ضوابط حرکت کرديم و طبيعي است دست روي هرکسي که بگذاريم ديگري نيز ممکن است اعتراض کند.
او تاکيد کرد: در روند تهيه ليست به ولايي بودن، تدين و تخصص افراد توجه داشتيم و نميخواستيم افراد ضد انقلاب، مخالف و معاند وارد ليست شوند.
به شايعات توجه نکنيد
رئيس شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي فارس در خصوص اينکه گفته ميشود برخي از بزرگان شهر و نمايندگان از ترکيب اين ليست حمايت نکرده اند، گفت: به شايعات توجه نکنيد، وارد حاشيه ها نشويد و سعي کنيد در متن حرکت کنيد.
روزيطلب با تاکيد بر اينکه ليست اعلام شده اين ائتلاف براي انتخابات شوراي شهر شيراز قوي، متخصص و داراي عزم اجرايي است، گفت: معتقديم نبايد روحانيت را هزينه ليستهاي سياسي کنيم و ما بايد هزينه روحانيت شويم.
او همچنين تاکيد کرد بدون هيچ گونه هراسي از اين ليست حمايت ميکنم و آن را ليستي امانتدار، متخصص، قوي، داراي عزم، مرد ميدان و ريسک پذير ميدانم.
به اندازه خرج کنيد
رئيس شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي فارس با بيان اينکه از اعضاي ليست خواسته ام خود را بدهکار شخص يا جرياني نکنند تا در شورا مجبور به جبران آن نشوند، خاطرنشان کرد: هزينه ستاد انتخاباتي کل اين ليست به اندازه يک نفر کانديداي ديگر نيست و بنده هم از اعضاي ليست خواسته ام به اندازهاي خرج کنند که بدهکار نشوند.

شماره روزنامه:7206
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در یکشنبه, 09 خرداد 1400

موارد مرتبط