چاپ کردن این صفحه

عصرمردم بررسي مي کند؛

چه کسي شهردار شيراز مي شود ؟!   منتخب سردبیر

توسط زهرا جعفری/ روزنامه نگار 16 مرداد 1400 61 0
با شروع به کار رسمي ششمين دوره شوراي اسلامي شهر شيراز، بازار گمانه زني ها پيرامون «چه کسي شهردار شيراز خواهد شد»، بسيار داغ است.


اگرچه اين شورا در آستانه فعاليت خود اعلام نمود که با رويکرد مردم محوري شهردار آتي شيراز را انتخاب خواهد کرد و به همين منظور سامانه اي نيز در فضاي مجازي براي طرح پيشنهادات مردم در بحث گزينه هاي شهرداري شيراز تعريف شد.
سخنگوي ششمين دوره شوراي اسلامي شهر شيراز در همين راستا با بيان اينکه از مجموع 136 نفر افراد ثبت نام شده در سامانه مردمي انتخاب شهردار، در جمع بندي اوليه 35 نفر حايز شرايط بوده و از آنها خواسته شده است، نسبت به ارسال مدارک و برنامه هاي خود اقدام کنند، گفت: در نشست امروز شورا، بحث پيرامون چگونگي دعوت از نفرات مشخص شده و برگزاري احتمالي جلسات فوق العاده، مطرح و تصميم گيري نهايي انجام خواهد شد.
علي اکبر سلطاني افزود: پيش بيني مي شود، شهردار آتي شيراز، ظرف يک ماه آينده انتخاب و معرفي گردد.
وي در پاسخ به اين سؤال که گفته مي شود، تعداد گزينه ها به 6 نفر رسيده و 2 نفر رزرو نيز در نظر گرفته شده و در حال حاضر، پيرامون آقايان اصنافي، رعيتي فرد، صحرائيان، فرج زاده، فرخ زاده و ميرزايي جزء 6 گزينه اصلي و آقايان طالبان و نقيب زاده به عنوان رزرو، جمع بندي صورت گرفته است، گفت: تمام مطالب مرتبط گزينه هاي شهردار شيراز در حد همان آمار 35 نفري است که اعلام کردم.
سلطاني در بخشي ديگر از سخنانش از تعريف دو کميسيون جديد در شوراي ششم شهر شيراز خبر داد و گفت: دو کميسيون محروميت زدايي و سومين حرم اهل بيت متناسب با رويکرد انقلابي اين شورا تعريف شده و دو کميسيون نامگذاري و پاسخگويي به شکايات به کميته تبديل شده است.

شماره روزنامه:7261
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در شنبه, 16 مرداد 1400

موارد مرتبط