چاپ کردن این صفحه

اضلاع سه گانه  

توسط اسماعیل عسلی/ سردبیر روزنامه عصرمردم 05 شهریور 1400 88 0
سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی 6 شهریو 1400           اضلاع سه گانه

تخليه ي فشار رواني ناشي از شيوع کرونا و تنگناهاي معيشتي وارد شده بر مردم ماموريت خطير دولت جديد است که با فعال کردن کانون هاي برانگيزاننده جامعه براي بسيج عمومي با هدف نهادينه کردن فرهنگ کار و تلاش و مهيا کردن فضاي فعاليت مفيد براي جوانان و رفع موانع رشد و توسعه ظرف حداقل 10 سال مي توان به تحقق آن اميدوار بود . ترديدي نيست که واگذاري نقش اول به بانک ها براي ارائه تسهيلات خارج از نگاه اقتصادي دولت با توجه به مخاطرات ناشي از توليد نقدينگي چندان مقرون به توفيق به نظر نمي رسد زيرا ظرف سالهاي اخير از يک سو مردم بانک ها را دور زده اند و اغلب تسهيلات دريافتي را در خلاف جهت تعهدات خود به کار گرفته اند و از سوي ديگربانک ها نيز با ارائه ي تسهيلات چند لايه با هدف گرفتن سود به معضل انباشته شدن نقدينگي دامن زده اند . در چنين شرايطي هر اتفاقي که قرار است در عرصه ي اقتصادي رخ دهد بايد تدريجي باشد زيرا افزايش توليد در کوتاه مدت ميسر نيست و پايين آمدن نرخ ارزهاي خارجي به صورت ناگهاني نيز حکم يک سکته اقتصادي را دارد . لذا به نظر مي رسد بتوان با کاهش شتاب تورم به موازات جلب اعتماد عمومي و تزريق خبرهاي خوش در حوزه سياست خارجي و زمينه سازي براي جلب سرمايه در سايه بهبود مناسبات سياسي و اقتصادي خصوصا با همسايگان جنوبي ، پالس هاي مثبتي براي افکار عمومي ارسال کرد . نقش قوه قضائيه و قوه مجريه به عنوان دو نيروي همسو در بحث برخورد با مفاسد و ايجاد موانع قانوني با هدف ناامن کردن فضا براي اخلالگران اقتصادي در راستاي پشتيباني از سياست هاي اصلاحي و ترميمي دولت حائز اهميت است . آنچه مسلم است با توجه به درهم تنيدگي دومينويي معضلات اقتصادي ، بر طرف کردن همزمان کاستي ها امکان پذير نيست . در حال حاضر از يک طرف اقشار حقوق بگير و دريافت کنندگان مستمري به دنبال متقاعد کردن دولت و مجلس براي افزايش حقوق و تحقق مطالبات معوق مانده خود هستند و از طرف ديگر دولت با کسري بودجه مواجه است و تغيير ساز و کار دريافت ماليات نيز زمانبر است . مسئوليني که به تازگي در وزارتخانه ها مستقر شده اند از يک سو بايد مجري قانون باشند و از سوئي ديگر به قوانين ناکارآمد که گريزگاه هاي زيادي دارد اعتقادي ندارند ؛ ضمن اين که مجلس از آنچنان پتانسيلي برخوردار نيست که بتواند ضمن تضمين نظارت بر عملکرد مسئولين با نگاه اصلاحي نسبت به تغيير شتابزده قوانين اقدامي صورت دهد . از اين رو دولت نيازمند تعريف يک زمان معقول براي بازگشت به بودجه نفتي در کوتاه مدت است چرا که رهايي از بودجه نفتي در گرو تمهيد زيرساخت هاي هزينه بر است که تامين آن از طريق ماليات آن هم در شرايط کرونايي امکان پذير نيست
اين که دولت مهار کرونا را در اولويت قرار داده در واقع به منزله ي پاسخگويي به يک مطالبه عمومي است و همين امر مي تواند زمان لازم را براي برنامه ريزي در راستاي به صدا درآوردن زنگ اصلاحات اقتصادي در اختيار دولت قرار دهد .
ظرف چند سال گذشته نيروهاي فعال در حوزه سياست خارجي عمده توجه خود را به عبور از بحران هاي جهاني و منطقه اي و مقابله با چالش هاي ناشي از تحريم هاي همه جانبه معطوف کرده بودند و فرصت زيادي براي جلب سرمايه خارجي نداشته اند . کشورهاي منتفع از اين شرايط نيز ترجيح مي دهند اين بلاتکليفي کماکان تداوم داشته باشد اما ايران فرصت زيادي براي ريکاوري اقتصادي ندارد . تداوم اين وضعيت يعني فروش نفت و منابع معدني به قيمت ارزان براي تداوم حيات سياسي با منافع ملي همسويي ندارد و گونه اي فرصت سوزي است؛ هر چند ريکاوري اقتصادي نيز نيازمند توجيه مردم براي پذيرش رياضت هاي کوتاه مدت است که با توجه با کاهش آستانه تحمل مردم بعيد به نظر مي رسد که به سادگي بتوان در اين جهت گام برداشت .
بدون ترديد بخشي از اعضاي کابينه يکسري اولويت هاي اقتصادي را مد نظر دارند و بخشي ديگر اولويت هاي فرهنگي را دنبال مي کنند . از طرفي حفظ هژموني نظامي هم ملحوظ نظر است . لذا سخت ترين کار دولت در اين ميان ايجاد همگرايي و هم عناني بين سه ضلع اين مثلث است . نکته مهم اين است که ظرف چهار دهه گذشته شاهد همسويي و توازن اهداف فرهنگي و اقتصادي و نظامي نبوده ايم به همين دليل ماموريت اصلي دولت جديد کوچک کردن زواياي اين مثلث براي قرار دادن هر سه ضلع روي يک خط است . کساني که آرزومند حل مسائل کشور در چارچوب تعاملات مردم – دولت و همسويي و گفتگوي داخلي هستند ازتطابق اين سه رويکرد و قرار گرفتن آنها روي يک خط استقبال مي کنند . چنين کار سهل و ممتنعي نيازمند اعتماد متقابل دولت به مردم و مردم به دولت است که به دنبال توفان اخبار ناخوشايند دستخوش آسيب هاي فراواني شده است. آنچه مسلم است مردم ترجيح مي دهند همه ي اين اتفاقات خوب در چارچوب گفتگو و عمل به توافقات حاصل از گفتگو رخ دهد و کشور براي عبور از باريک ترين گذرگاه تاريخي شاهد بروز بحران هاي جديدي که رقباي منطقه اي و جهاني ما را آزمندتر مي کند
نباشد .

شماره روزنامه:7276
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در شنبه, 06 شهریور 1400

موارد مرتبط