چاپ کردن این صفحه

براي آنان که دلواپس ايرانند  

توسط محمد عسلی/ مدیر مسئول روزنامه عصرمردم 07 شهریور 1400 40 0
سرمقاله محمد عسلی 7 شهریور 1400         براي آنان که دلواپس ايرانند

از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون تمام هم و غم آمريکا و متحدانش در اين جمله خلاصه شده که مردم ايران را از انقلابشان پشيمان کنند. براي تحقق چنين هدفي تمامي شبکه هاي خبري و رسانه اي را به کار گرفتند تا در يک جنگ سرد رسانه اي مسئولان نظام جمهوري اسلامي را بي اعتبار، ناآگاه و بي مسئوليت جلوه دهند.
از طرف ديگر با خروج سرمايه گذاران خارجي و بعضا داخلي درصد بالايي از ارز در همان آغاز پيروزي انقلاب اسلامي به خارج از کشور انتقال داده شد به نحوي که بانک مرکزي اعلام خطر کرد و اسامي دانه درشت هايي که از کشور ارز خارج کرده بودند را منتشر نمود. نتيجه آنکه پشتوانه ارزي ريال ايران کاهش يافت.
حمايت از درگيري گروهک ها و بعضي احزاب ناراضي با دولت تازه تأسيس جمهوري اسلامي به منظور راه اندازي جنگ داخلي به خروج و فرار مخالفان و ناراضيان دامن زد و گروهک ها شکست خوردند.
تحريک مرزنشينان و وعده جدايي از جغرافياي ايران با دست نشاندگان غرب به نام آزادي رقم خورد که با دفاع ارتش و نيروهاي بسيجي راه به جايي نبرد اما دولت را متحمل هزينه هاي نظامي کرد و شهدايي را به جمع شهداي انقلاب افزود ازجمله شهيد چمران.
وقتي دخالت آمريکا از طريق ارتباطات سفير اين کشور در تهران با مخالفان انقلاب براي نظام مسلم شد، امام خميني آمريکا را دشمن انقلاب خواند و دانشجويان پيرو خط امام به سفارت آمريکا حمله بردند و اعضاء سفارت را به گروگان گرفتند و تقاضا کردند شاه ايران را برگردانيد تا گروگان ها را آزاد کنيم چون تصور مي رفت آمريکا همانند 28 مرداد 32 شاه را پس از آرام شدن اوضاع دوباره به ايران برگرداند. اين اقدام دانشجويان از ورود شاه به آمريکا پيشگيري کرد اما آمريکا را از مخالفت با نظام جمهوري اسلامي منصرف نکرد.
تسخير سفارت آمريکا در تهران و نگهداري اعضاء آن به مدت 444 روز هر چند تحريم هاي آمريکا و متحدانش را در پي داشت اما شاخ غول آمريکا به عنوان قوي ترين کشور دنيا شکسته شد و حمله نظامي آمريکا در طبس هم با شکست مواجه گرديد.
اين وقايع تبعاتي داشت که مهمترين آن مي توان دامن زدن به جنگ تحميلي 8 ساله عراق و تحريک صدام عليه ايران و استمرار تحريم ها و افزايش بي رويه آنها را تا به اينک يادآور شد.
نتيجه آنکه بخش عمده اي از ذخائر ارزي ايران و درآمدهاي بعدي ناشي از فروش نفت و گاز و صنايع پتروشيمي براي جنگ هزينه شد و در طول 42 سال ارزش ريال ايران مرتبا سقوط کرد و به پايين ترين حد خود رسيد.
حاصل دفاع از سرزمين و انقلاب اسلامي براي رسيدن به استقلال سياسي، اقتصادي، فرهنگي، استمرار تحريم هاي کمرشکن، افزايش آن و تورم بالاي 40 درصد بوده است. يکي از راه هاي رسيدن به استقلال علمي و صنعتي براي خنثي سازي تحريم ها خودکفايي در صنعت و فنآوري ها براي رفع نياز کشور در دستور کار قرار گرفت که نتايج آن در صنايع مختلف به ويژه صنايع نظامي  باعث حيرت کشورهاي صنعتي شد.
وقتي فشارهاي سياسي و اقتصادي و جنگ تحميلي نظامي و غيرنظامي از نوع خبرپراکني آن براي تغيير رژيم در ايران کارساز نشد آمريکا طرح خاورميانه جديد را علني کرد و با بهانه جويي از عراق و افغانستان و دخالت دادن آنها در حمله به برج هاي دوقلو به اين دو کشور حمله نمود و بوش پسر رئيس جمهور اسبق آمريکا سه کشور ايران، عراق و افغانستان را محور شرارت ناميد. اما جرأت حمله نظامي به ايران را نکرد لکن با دستمايه قرار دادن فناوري هاي هسته اي ايران را متهم نمود که در حال آماده شدن براي ساخت بمب اتم است. با اين بهانه کشورهاي اروپايي را با خود همراه نمود و به تحريم هاي بيشتري دامن زد که پس از چند سال کشمکش هاي سياسي در دولت يازدهم و دوازدهم منجر به توافقنامه برجام شد.
با تغيير رياست جمهوري در آمريکا و روي کار آمدن دولت جديد، ترامپ براساس قولي که در تبليغات انتخاباتي به آمريکا و اسرائيل داده بود از برجام خارج شد و به تحريم هاي بيشتري روي آورد.
گذشته از آن تأسيس داعش که مدعي بود مي خواهد در عراق و سوريه دولت اسلامي تشکيل دهد توسط آمريکا که خانم کلينتون به آن اعتراف نمود به منظور ايجاد رعب و ترس در دل مردم و دولت جمهوري اسلامي، ايران را برآن داشت تا براي حفظ امنيت کشورهاي عراق و سوريه و نيز براي پيشگيري از حملات داعش در مرزهاي ايران از عراق و سوريه و لبنان و يمن دفاع کند و مشاوران نظامي خود را به اين کشورها گسيل نمايد.
نتيجه آنکه نابودي داعش و شکست پي در پي آنان با برنامه ريزي و حضور نظامي سردار شهيد سليماني موجب تقويت حضور نظامي و ارتباطي ايران با کشورهاي تحت ستم منطقه شد هرچند ترامپ از سردار سليماني ناجوانمردانه انتقام گرفت و او را به شهادت رساند.
اما از اين جنايت هم طرفي نبست و شهيد سليماني و همراهانش در کشورهاي منطقه به عنوان اسوه مقاومت ، شجاعت و پايداري بيشتر پذيرفته شدند و نهضت مقاومت استمرار يافت.
تمامي اين وقايع تحميلي، اقتصاد ايران را به گروگان گرفت به گونه اي که ضعف بعضي از مديران اقتصادي نظام از يک سو و از ديگر سوي وجود فرصت طلباني خائن فضا را براي غارت و چپاول سرمايه هاي بيت المال فراهم نمود و اين خود به تورم و کاهش ارزش پول ملي بيش از آنچه بود دامن زد.
اينک دولت حجت الاسلام رئيسي به قصد رفع موانع و نواقص اقتصادي به ميدان آمده و قصد دارد با همراهي قوه مقننه و قوه قضائيه به اقتصاد کشور سر و سامان دهد هرچند بيماري کوويد 19 معضل اقتصادي مضاعفي را ايجاد نموده و تمام تلاش و سعي دولت جديد را براي رفع، مداوا و پيشگيري از آن به خود مشغول داشته اما اميد مي رود دولت جناب رئيسي بتواند در خنثي سازي و يا رفع تحريم ها که يکي از گشايش هاي قفل بسته برجام مي باشد اقدامات مثبتي انجام دهد.
ناگفته پيداست که هدف آمريکا از انتقال قدرت در افغانستان به طالبان و آزاد شدن زنداني هاي داعش خراسان در آينده اي نه چندان دور ايجاد مزاحمت و درگيري در مرزهاي ايران باشد و دامن زدن جنگ ديگري در افغانستان و از طرف ديگر تجهيز تسليحاتي و نظامي کشورهاي عربي منطقه خليج فارس به منظور فشار مضاعف بر ايران براي دور شدن از اهداف عدالت اقتصادي و نهايتا ايجاد نارضايتي بيشتري در بين مردم ايران است.
هوشياري و توجه ملت شريف و قهرمان ايران به اين سياست ها و ترفندها تاکنون تير آمريکا را به سنگ زده و عليرغم فشارهاي اقتصادي مردم به خوبي از اهداف رذيلانه و مزورانه آمريکا و متحدانش مطلع هستند و قطعا به کمک دولت جديد خواهند آمد تا بتواند امنيت داخلي و مرزهاي کشور را حفظ کند و به اقتصاد بيمار فعلي سر و سامان دهد.
به واقع اگر حمايت مردم و صبوري و پشتيباني آنها نبود، انقلاب در همان روزهاي نخستين پيروزي با شکست مواجه مي شد و نمي توانست سربلند کند.
اينک اقتدار نظامي  و سياسي کشور و دستاوردهايي که آمريکا و متحدانش را ترسانده، آنها را دوباره به ميز مذاکره ترغيب نموده است که صرفا به خاطر فعاليت هاي ديپلماتيک نيست بلکه حمايت مردم سرمايه  عظيمي که پشتوانه دفاع از حقانيت ايران در داشتن فناوري هاي هسته اي است.
اين سخنان به معناي مصونيت دائمي کشور و مردم ما از هر گزند و ترفندي در آينده نيست. ما تا زمانيکه با هم هستيم و اختلافات جناحي و گروهي پيوندمان را سست نکرده قادريم بر مشکلات فائق آييم و اگر خداي نکرده دشمنان موفق شوند در 24 ساعت مدام با رسانه هاي اجاره اي لجن پراکني شان را در گوش مردم ما زمزمه کنند و ما را مأيوس و نااميد نمايند؛ و ما از اهداف روباه صفتانه آنان غافل شويم. سرنوشتي شبيه به افغانستان، ليبي و يا شايد عراق را پيش رو خواهيم داشت. ما مي دانيم که هدف غايي و نهايي آمريکا و متحدان غربي اش تضعيف و نابودي بيشتر کشورهاي اسلامي است و ايران در رأس آنها قرار دارد پيش قراول مقابله و مبارزه با امپرياليسم است.
تاکنون هم بعد از جنگ جهاني دوم در بر روي همين پاشنه چرخيده که آمريکا نفوذ خود را در کشورهاي جهان سوم و حتي کشورهاي اروپايي رقم زده است. فراموش نمي کنيم نفوذ روسيه، آمريکا و انگليس را در ايران قبل از انقلاب و آن همه جنايت هايي که در طول صد ساله اخير در کشور ما مرتکب شده اند. آنها فقط به منافع خود فکر مي کنند و تضعيف ما، زيرا منافع آنها در استقلال و قدرت اقتصادي و نظامي ما نيست. سرنوشت افغانستان و عراق و ديگر کشورهاي اسلامي آئينه اي پيش روي ماست.
غبارهاي اين آئينه را بزدائيم و خوب به آن نگاه کنيم. همين.
والسلام

شماره روزنامه:7277
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در دوشنبه, 08 شهریور 1400

موارد مرتبط