چاپ کردن این صفحه

خائن يا ديوانه

توسط اسماعیل عسلی/ سر دبیر روزنامه عصرمردم 19 دی 1399 54 0
سرمقاله اسماعیل عسلی 20 دی 1399        خائن يا ديوانه

به اوج رسيدن خشونت ها در اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري 2020 ايالات متحده آمريکا با کشيده شدن درگيري به ساختمان کنگره در کشوري که داعيه دار دمکراسي و مردم سالاري است و خود را قيم کشورهاي توسعه نيافته و حتي شرکاي اروپايي خود مي داند ، هم براي چهره هاي برجسته ي سياسي در داخل آمريکا غيرمنتظره بود و هم براي کشورهاي اقماري که پيرامون آمريکا مي چرخند و با ساز آن مي رقصند . اين اتفاق در شرايطي رخ داد که چند روز پيش از آن همزمان با سالگرد شهادت سردار سليماني يکي از خبرگزاري هاي وابسته به امپراتوري هاي رسانه اي غرب از تهديد ساختمان کنگره مشابه آنچه در يازدهم سپتامبر رخ داد از طريق يک تماس صوتي خبر داده بود !
اين بار نه تنها دمکرات ها بلکه جمهوري خواهان نيز در برابر دعوت ترامپ از طرفدارانش به شورش و دست يازيدن به اقدامات خشونت آميز در برابر کنگره موضع گرفته و موجي از استعفاها به نشانه ي تبري جستن از ترامپ و اقدامات طرفدارانش به راه افتاد تا جايي که آشوبگران آمريکايي را تروريست خواندند !
اين رويداد بي سابقه اگر چه از منظر کساني که جريان هاي زيرپوستي در جامعه ي بحران زده ي آمريکا را دنبال مي کنند غيرمنتظره نيست اما ازديد کساني که امنيت داخلي آمريکا با موجوديت آنها گره خورده و خود را در برابر هرگونه چالشي که نزول جايگاه اقتصادي آمريکا را به دنبال داشته باشد آسيب پذير احساس مي کنند يک فاجعه تلقي مي شود .
بي ترديد از اين پس ديگر چيزي تحت عنوان آمريکا به عنوان الگوي دمکراسي مطرح نخواهد بود چرا که هم برخي از مسئولين بلند پايه اين کشور و هم ميليونها نفر از راي دهندگان در انتخابات رياست جمهوري چنين داعيه اي را به چالش کشيده و زير سئوال بردند .
تفاوت ترامپ با کساني نظير جيمي کارتر که موفق به پيروزي در دور دوم رياست جمهوري نشدند در اين است که او اکنون به عنوان کسي که هژموني سياسي و امنيتي ايالات متحده آمريکا را زير سئوال برده بايد پاسخگوي نهادهاي قانوني در اين کشور باشد و بعيد نيست که پيش از پايان دوره رياست جمهوري پس از يک استيضاح ناگزير به کناره گيري
شود هر چند وي اقدام طرفداران خود را محکوم کرده و اذعان نموده که اعتراضات خود به نتايج انتخابات را از کانال هاي قانوني دنبال خواهد کرد . اين رويداد پيام هاي زيادي را به دنيا مخابره کرد . از جمله ي اين پيام ها اين بود که سوار شدن سياست مداران روي امواجي پوپوليستي و ناسيوناليسم افراطي و رويکردهاي نژادپرستانه مبتني بر تماميت خواهي و سوء استفاده از اعتقادات مذهبي کساني که به کليساها رفت و آمد داشته و بسياري از آنها به ترامپ راي داده اند نمي تواند عاقبت خوشي داشته باشد ، زيرا چنين افرادي به دليل اعتماد به نفس کاذبي که دارند گاه به صورت خودسرانه دست به اقداماتي مي زنند که با منافع ملي آمريکايي ها در تضاد است .
پيام دوم اين رويداد به آمريکايي ها اين بود که دستاوردهاي اقتصادي ترامپ در مقطعي خاص در بحث کاهش بيکاري و تغيير برخي شاخص ها به تنهايي تضمين کننده ي منافع ملي آمريکايي ها در دراز مدت نيست زيرا ترامپ به موازات اين توفيقات مقطعي ، وجهه ي آمريکا را در مجامع جهاني خدشه دار کرد و نقاب از چهره ي واقعي کشوري که مجسمه ي آزادي را به رخ جهانيان مي کشد برداشت؛ آن هم در حالي که سينما ي هاليوود و شبکه هاي ماهواره اي وابسته به نظام سرمايه داري و هم رسانه هاي پرمخاطب مکتوب در آمريکا فرهنگ آمريکايي را در بوق و کرنا کرده و خودباختگان در برابر اين تبليغات را به سکوت در برابر جنايتهاي بيشمار نظاميان آمريکايي وامي دارند .
پيام سوم اين رويداد اين است که بايدن به عنوان چهل و ششمين رئيس جمهور آمريکا وارث انبوهي از چالش هاي داخلي و خارجي خواهد بود که ترامپ براي او به يادگار گذاشته است . نحوه ي عملکرد ترامپ خصوصا در دو سال آخر رياست جمهوري اش به گونه اي است که بايدن قادر نيست با چرخشي شتابزده همه چيز را به وضعيت قبلي بازگرداند چرا که بسياري از تصميمات خلق الساعه ي وي روي مواضع کشورها و اعتماد آنها به آمريکا تاثير منفي گذاشته و هزينه ي بازگشت را بالابرده است .
در اين شرايط زمزمه هايي به گوش مي رسد که با طرح موضوع ابتلاي ترامپ به عدم تعادل رواني برخي از تصميمات ويرانگر او با اين موضوع گره بخورد که اگر چنين باشد ادامه ي حضور ترامپ به عنوان کسي که دستش روي دکمه پرتاب موشک هاي قاره پيماي اتمي است بر کرسي رياست جمهوري قدرتمندترين اقتصاد جهان حتي براي يک ساعت هم قابل توجيه نيست . اگر چنين است پس تکليف تئوري وجود قدرت در سايه در آمريکا که بسياري از آن سخن مي گويند چه مي شود ؟ در اين صورت نهادهاي قانوني که وظيفه ي نظارت بر عملکرد چنين فرد نامتعادلي را بر عهده داشتند چه پاسخي دارند ؟ هر چند بعيد به نظر مي رسد که در فاصله ي نزديک به 10 روز مانده به رياست جمهوري ترامپ او را با چنين اتهامي از کار برکنارکرده يا ناگزير به استعفا کنند چرا که تبعات آن براي کشوري که از رهگذر تصميمات ترامپ ميلياردها دلار سود برده و يا هزينه کرده کم نيست !
يکي از نشانه هاي ديوانگي ترامپ اين است که مي خواهد خودش را عفو کند . طبيعتا وقتي همه چيز به يک نفر ختم شود پديده ي خود بخشيده گي هم بروز مي کند . بگذريم ! ظرف يک قرن اخير از اين نوع ديوانه ها در صحنه ي سياست بين المللي کم نداشته ايم از هيتلر و استالين گرفته تا جرج بوش و معمر قذافي و صدام و کارجيچ صرب و ترامپ و حتي پمپئو که اخيرا چيني ها او را ديوانه خطاب کرده اند و بسياري که الزاما در راس امور اجرايي هم نبوده اند
و ذکر نام آنها مثنوي را به درازا مي کشاند ؛ هر چند برخي بر اين باور هستند که بين نبوغ و جنون فاصله ي زيادي وجود ندارد و بسياري از سياستمداران با وجود برخورداري از نبوغ سياسي يک تخته هم کم دارند که اگر کم نداشتند حاضر به سکوت در برابر اين همه قتل و کشتار و جنايت و جنگ هاي فجيع نمي شدند ! به هر تقدير با کم شدن ديوانه اي ديگر از صحنه سياست بين المللي اميدواريم صلح و همزيستي مسالمت آميز که از زمان برادرکشي قابيل مورد هجمه قرار گرفت و تاکنون هم ادامه داشته روزي قابل دسترسي باشد . داوري پيرامون اين که ترامپ خائن بود يا ديوانه را بايد به تاريخ واگذار کرد که پرونده هاي زيادي در اين زمينه روي دستش مانده و تا زماني که نوبت به ترامپ برسد اين موجود خودشيفته در گورهفت کفن پوسانده است .

شماره روزنامه:7102
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در جمعه, 19 دی 1399

موارد مرتبط