چاپ کردن این صفحه

انتخاب اصلح با کدام معيار؟  

توسط محمد عسلی/ مدیرمسئول روزنامه عصرمردم 09 مرداد 1400 134 0
سرمقاله محمد عسلی 10 مرداد 1400          انتخاب اصلح با کدام معيار؟

رئيس جمهور جديد با کوهي از مشکلات اقتصادي و چالش هاي سياسي به زودي کار خود را شروع مي کند. مشکلاتي که قطعا يک شبه حل نخواهند شد. گراني و تورم ناشي از مديريت هاي اقتصادي ناکارآمد و تحريم هاي کمرشکن 40 ساله، آثار و عواقب نامطلوب جنگ تحميلي که فقط خسارات مالي آن بيش از هزار ميليارد دلار برآورد شد. خشکسالي هاي پي در پي که کمبود آب کشاورزي و مصرفي را در اقصي نقاط کشور در پي داشت. خسارات ناشي از سيل هاي ويرانگر، زلزله ها و حوادث ناشي از تصادفات رانندگي که بسياري را از سرپرست نان آور خانواده محروم کرد و بار سنگيني از هزينه هاي معضلات اجتماعي را روي دوش مردم و دولت گذاشت.
سودجويي و سوءاستفاده از شرايط تحريم توسط سوداگران مرگ اقتصادي که زمينه ها و شرايط قاچاق کالاها و دامن زدن به نظام گسيختگي اقتصادي را در پي داشت، دخالت مستقيم نظامي آمريکا در کشورهاي همسايه که امنيت مرزي ما را تهديد مي کرد و از دل آن داعش و طالبان و القاعده بيرون آمدند و دو همسايه مسلمان ما را در مرزهاي شرقي و جنوبي به جنگ و فقر و نظام گسيختگي سياسي کشاند و ايران مجبور شد براي پيشگيري از قوت گرفتن داعش براي حمله به ايران به آنها کمک کند و مستقيما در عراق و سوريه به دفاع بپردازد و نهايتا امروز که حدود دو سال است کشور درگير بيماري همه گيري کروناست، بيماري مسري جهاني که در دفعات، بسياري از کسب و کارها را به تعطيلي کشانده و همانند خوره به جان اقتصاد کشور افتاده و دولت را مجبور کرده براي جبران خسارت ها از خزانه کم جان مايه گذارد.
آري اگر انصاف داشته باشيم و مخالفان و دشمنان نظام جمهوري اسلامي کمي عادلانه به قضاوت نشينند متوجه مي شوند که اگر هر کشور قدرتمندي اين همه زخم در تن و جان مي داشت سالياني بود که به دار فنا رفته بود.
اما در همين شرايط سخت نظام توانست با حمايت مردم در مواضع سياسي و اقتصادي ضد استعماري و استکباري خود بايستد و بيش از آنچه تصور دشمنان بود دست به اقدامات محيرالعقولي هم بزند. چه در تحول آفريني صنعتي و چه در ارتقاء سطح آمادگي نظامي، با همان اقتصاد بيمار ضربه پذير.
و اينک که مثلث دولت جديد، سپاه و ارتش و مجلس به صورت يکدست براي مقابله با همه معضلات و مشکلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي بدون اختلاف نظر به پاي کار آمده اند مي توان به مرور موانع را از جلو پاي برداشت و با استفاده صحيح از منابع با مديريت صادق و شفاف به جبران کاستي ها و ناراستي ها همت نمود مشروط بر آنکه نخست رياست محترم جمهور منتخب مردم، وزرا و مديران خود را از بين کساني انتخاب کند که کارنامه اي پاک و توان تخصصي بالايي داشته باشند و نتوان نقطه ابهامي در زندگي و عملکرد آنها پيدا کرد و آنها را ملزم نمود که حتما از مشاوره افراد خبره و آگاه و باتجربه در تصميم گيري ها استفاده کنند.
دوم دست واسطه ها، قاچاقچيان، رانت خواران و مفسدين اقتصادي و سياسي را قطع کرد که مستلزم داشتن سازمان بازرسي قوي و قسم خورده اي است.
سوم اعمال سياستي که همسايه هاي ما را از ما نترساند در مواردي که نبايد بترسند و آن با شفاف سازي و ديپلماسي قوي امکانپذير است.
چهارم ترتيبي داده شود تا توصيه طلبي، چانه زني هاي معمول، قوم گرايي در بدنه سازمان و ساختار حکومتي و تعارفات و تکلفات جاي خود را به احساس مسئوليت، قاطع بودن در ايفاي وظايف و زدودن توقعات ناشايست دهد.
پنجم که يکي از مهماتي است که بسيار در آن غفلت شده، فرهنگ سازي براي رفع عادات ناشاست و زيان بار است.
فرهنگ سازي براي پيشگيري از جرائم کيفري، تخلفات رانندگي، داد و ستدهاي بازاري، استفاده مطلوب از اوقات اداري، کاهش مکاتبات اداري و مقابله با بوروکراسي وقت گير.
فرهنگ سازي با هزينه کرد مورد نياز از طريق ارتقاء دادن سطح خبررساني و ترويج فرهنگ شهروندي توسط روزنامه ها و رسانه هاي مکتوب و مهم تر آنکه به نظر مي رسد نظام جمهوري اسلامي و دولت به نحو مطلوب از رسانه ها براي ارتباط معقول و شفاف سازي استفاده نمي کنند و دست از حمايت برداشته اند به گونه اي که بسياري از روزنامه ها و ديگر نشريات مکتوب تعطيل يا نيمه تعطيل شده اند. در واقع رکن چهارم مشروطيت تعطيل شده است. در صورتي که مي تواند موتور محرکه دولت و آينه تمام نماي جامعه باشد و به موقع زنگ هاي خطر را به صدا درآورد. اين خواسته ها جز با انتخاب اصلح و اعمال معيارهاي عالمانه ميسر نمي شود.
والسلام

شماره روزنامه:7255
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در شنبه, 09 مرداد 1400

موارد مرتبط