چاپ کردن این صفحه

گزارش عصر مردم از عدم اجراي قانون ارجاع نظارت در شيراز؛

احتمال بوي رانت و قدرت از قانوني که اجرا نمي شود! منتخب سردبیر

توسط زهرا جعفري/ روزنامه نگار 12 آذر 1399 121 0
مديرکل دفتر فني استانداري فارس با بيان اين که قانون ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسي ساختمان داراي صراحت و شفافيت لازم است، گفت: علت اين که هنوز اين مهم در کلانشهر شيراز عملياتي نشده، عدم پيگيري سازمان نظام مهندسي و تعلل شهرداري است.


دکتر اميرحسين جمشيدي در گفتگو با عصرمردم افزود: در حال حاضر قانون ارجاع نظارت در سراسر استانها و شهرهاي کشور به سازمانهاي نظام مهندسي واگذار شده در تمام شهرستانهاي استان فارس به جزء کلانشهر شيراز اين رويه حاکم است اما چون از ابتدا سيستم ارجاع نظارت در شيراز انجام نمي شد اين تغيير رويه در دستور کار قرار نگرفت.
وي افزود: امروز شهرداري درخصوص علت تعلل در واگذاري سيستم ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسي مي گويد: نظام، زيرساخت هاي لازم براي اجراي اين قانون را ندارد.
جمشيدي تأکيد کرد: البته در اين خصوص مصوبه کارگروه 4 نفره و استانداري وجود دارد.
وي در پاسخ به اين سئوال که علت مقاومت براي انتقال اين سيستم به نظام مهندسي چيست؟ گفت: شهرداري مي گويد سازمان نظام مهندسي نرم افزار ارجاع را ندارد از سوي ديگر به نظر مي رسد خود نظام مهندسي نيز چندان پيگير موضوع نيست زيرا اين امر يک قانون است و شهرداري هم نسبت به آن حساس نيست لذا کار شدني است به شرط آنکه از نظر فني و زيرساختي امکانات فراهم شود و سازمان نظام مهندسي پيگيري هاي لازم را انجام دهد.
رانت وقدرت تاكنون مانع اين انتقال بوده است
رييس سازمان نظام مهندسي فارس با بيان اينكه در حال حاضر خدمات مهندسي با اشاره به جايگاه بسيار بالاي فني وتخصصي اين سازمان در عرصه هاي مختلف، گفت: زيرساختها براي انتقال سيستم ارجاع نظارت بيش از دو سال است كه فراهم شده اما رانت وقدرت تاكنون مانع اين انتقال بوده است .
سيد مرتضي سيف زاده با بيان اين كه انجام خدمات مهندسي شامل طراحي ، نظارت و اجرا در ايجاد احساس امنيت به ساکنان واحدهاي مسکوني نقش اساسي دارد،افزود:
نظارت عامل بسيار مهم در مبحث رعايت مقررات ملي ساختمان ميباشد و اولين تأكيد مقررات ملي قطع ارتباط مالي بين مالک و ناظر است تا ناظر بتواند بدون نگراني به وظايف قانوني خود بپردازد.
وي تصريح كرد: پرداخت حق الزحمه ناظر نيز بايستي توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان صورت گيرد.
سيف زاده خاطر نشان كرد: دومين مساله انتخاب ناظر است که مبحث دوم به متظور جلوگيري از هرنوع رانت و همچنين رعايت عدالت وظيفه تعيين و معرفي ناظر را برعهده سازمان نظام مهندسي از طريق استفاده از سيستم نرم افزاري جامع قرار داده است .
وي ادامه داد: در حال حاضر امر ارجاع نظارت در سراسر کشور به استثناء شهر شيراز توسط شهرداري شيراز انجام ميگيرد
وي تصريح كرد:با توجه به اينکه نرم افزار جامع خدمات مهندسي اين سازمان در سراسر استان به نحو کاملا مطلوبي دوسال است که اجرائي شده است از مدتها پي خواهان بازگشت ارجاع نظارت از شهرداري شيراز به سازمان شده ايم و حتي موضوع را از طريق اداره کل راه و شهرسازي پيگيری نموده وبه تصويب هيات چهار نفره استان نيز رسانده ايم اما متأسفانه تاكنون اين مهم اجرايي نشده و عليرغم تشکيل جلسات مختلف با شهرداري شيراز هنوز به نتيجه نرسيده است.
وي در پايان گفت: با وجود تأكيد مكرر مديران ارشد شهرداري براي بازگشت ارجاع نظارت به سازمان، ولي به علل مختلف از جمله از دست دادن قدرت و رانت در بدنه عزم جدي ديده نميشود.

شماره روزنامه:7071
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 12 آذر 1399

موارد مرتبط